miercuri, 23 octombrie 2013

Hálaadással kérni

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
(Filippibeliekhez írt levél 4. fejezet 6-7. vers)

Még a hívő embert is elfogja néha az aggódás; Mi lesz, ha nem vesznek fel az egyetemre, ha elbocsátanak, ha azt mondja, nem szeret, ha Bizony tele vagyunk felesleges aggodalmaskodással a megváltoztathatatlan múlt, a reménytelen jelen és a kilátástalan jövő miatt. Hogy lehet ez? Van megoldás?

Hát persze. Az ima. Ima? Egy kéréssel mindent meg lehet oldani?
ezeket olvasom most az igéből:
Zsoltárok könyve:50:14 Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
Zsoltárok könyve:50:23 Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
Kolosse levél:3:16 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.


Egy hölggyel beszélgettem nemrég a hitről, a Bibliáról, az Istenről. Elmondta, hogy jó néhány éve hadakozik már az Úrral, mert sehogy se akarja megérteni az Úr, hogy neki szüksége lenne már egy társra, egy jobb munkahelyre, egy külön lakásra, egy….... ja értem ezen már én is átestem valamikor....

Hát igen, sokan gondolnak úgy Istenre, mint valami kívánság automatára, az imádságra meg, mint zsetonra. Bedobok egy rövid reggeli imát, és ha nem jön azonnal az a válasz, amit akartam jól összeszidom és megrugdosom az automatát. Ez bizony nem imádság. Ez nem más, mint egy gyerekes toporzékolós hiszti.

S akkor mit jelent hálaadással kérni? Milyen az igazi imádság?

„Nagyon sokat foglalkozunk a mi nyomorúságos földi életünkkel. Irányítsuk lelki szemeinket a mennyei szentély nyitott kapujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye és dicsősége tükröződik vissza…

Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor kegyelmének bizonyítékait tapasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének; élvezetté válna róla beszélni és nevét magasztalni.

„Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá… fel emel az Ő jelenlétében!

Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet közelebb az éghez. A mennyben hálával magasztalják és gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és midőn mi kifejezzük szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonlóbb lesz a mennyei seregéhez.
sok példát olvasunk az Igében a hálaadásról:
Zsoltárok könyve:16:7 Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
Zsoltárok könyve:26:12 Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
Zsoltárok könyve:34:2 Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Zsoltárok könyve:54:8 Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
Zsoltárok könyve:145:1 Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!!!
es ha ezt megteszűk szívből fordulunk hozzá mert tudjuk hogy Ő ismeri a szívünk rejtett gondolatát is
akkor jön a válasz az imáinkra
:Zsoltárok könyve:6:10 Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat.

és ha nem az a válasz jön ahogy mik kérjük akkor is Ő jobban tudja hogy mire van szükségünk , , de tudjuk azt hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik:

Róma levél:8:28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.

"Aki hálával áldozik, az dicsőít engem" (Zsolt 50:23), mondja az Úr. Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé hálával és dicsénekekkel (Ésa 51:3)

És akkor most én is nagyon hálás vagyok Neki és mint a hogyan Dávid is kezdem a napot Hálaadással:

103 zsoltár:
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
6
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
7
Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
8
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9
Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13
Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15
Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
16
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
17
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
18
Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
19
Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu