miercuri, 23 octombrie 2013

GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!

Egy igét olvastam és ez után jöttek a következő gondolatok:

Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
Ézs 54,5
Igen csodálatosak ezek az igék mik ígéretek is, olvasom tovább:
Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7
Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.( Ézsaiás:54:6-8)
és a zsoltáros irja:
6
Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.( 30 zsoltár:6)
 Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik. , a férj  a teremtő a Mindenható szövetséget kötött velünk , kegyelmes irgalmas, szerető férj szerető apa , elküldte értünk a legdrágábbat ami volt neki ! AZ egyszülött Fiát!!

János Evangéliuma:3:16   Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Zsidó levél:9:20   Mondván: Ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt.
a szövetség az szent  és mivel Isten nem ember hogy hazudjon Ő mindent megad nekünk minden amit ígért!


Mózes I. könyve:17:7   És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
Mózes I. könyve:17:9   Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.
 mivel a szövetség két félből ál , tudjuk hogy  a Mindenható , a férj Megtartja  a szövetséget , akkor igyekezünk mik is megtartani a ránk vonatkozó részt, és van egy csodálatos igéretünk:

Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.( Ézsaiás 54:10)
 és válaszul   ezt szeretném én is mondani:
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint  menyasszony, aki felrakja ékességeit

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu