vineri, 26 iunie 2015

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #12 Dátum: Július 23, 2013, 16:39:51 »
ISTEN VÁLASZAI
 :igen:
ISTENNEK MINDENRE VAN VÁLASZA!

 Biztos lehetsz abban, hogy Isten szeret téged, és Mennyei

Atyádként fog gondoskodni rólad.
Isten válaszai:
Minden negatív dolog esetén azt kell mondanunk magunknak, hogy

Istennek van mindenre egy pozitív válasza.

Azt mondod: Ez lehetetlen.
Isten válasza: Minden lehetséges.
 Lukács 18,27 :Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges

az Istennél.
Azt mondod: Túl fáradt vagyok.
Isten válasza: Nyugalmat adok neked.
 Máté 11,28-30:
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és

megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én

szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Azt mondod: Senki sem szeret igazán.
Isten válasza: Én szeretlek. János 3,16:Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne

vesszen, hanem örök élete legyen.
 János 13,34:
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én

szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást
Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten válasza: Az én kegyelmem elég ehhez. 2 Kor. 12,9:Egynek hit

ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy

Lélek által;
Zsolt. 91,15:Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok

háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Isten válasza: Vezetni fogom lépteidet. Péld. 3,5-6:Bizodalmad legyen az

Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
6
Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Azt mondod: Nem tudom a dolgokat megvalósítani.
Azt mondod: Nem tudom megcsinálni.
Isten válasza: Mindent meg tudsz csinálni. Fil. 4,13:3
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Azt mondod: Nem vagyok képes.
Isten válasza: Én képes vagyok. 2 Kor. 9,8:Az Isten pedig hatalmas arra,

hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor

teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
Azt mondod: Nem éri meg.
Isten válasza: Miattam megéri. Róma 8,28:
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van,

mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten válasza: Én megbocsátok neked. 1 János 1,9:Ha megvalljuk

bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson

minket minden hamisságtól Róma 8,1: Nincsen azért immár semmi

kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test

szerint járnak, hanem Lélek szerint.
Azt mondod: Nem tudom megvalósítani.
Isten válasza: Betöltöm minden szükségedet. Fil. 4,19:Az én Istenem

pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint

dicsőségesen a Krisztus Jézusban
Azt mondod: Félek.
Isten válasza: Nem a félelem szellemét adtam neked. 2 Tim. 1,7 :Mert

nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és

szeretetnek és józanságnak lelkét
Azt mondod: Mindig aggódom és reményvesztett vagyok.
Isten válasza: Vesd minden gondodat RÁM. 1 Péter 5,7:Minden

gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok
Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten válasza: Mindenkinek adok hitet a saját mértéke szerint. Róma
12,3:Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek

közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni;

hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit

mértékét.
Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten válasza: Bölcsességet adok neked. Péld. 2,6:Mert az Úr ád

bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. 1 Kor.

1,30:Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn

nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
Azt mondod: Egyedül érzem magam.
Isten válasza: Sosem foglak egyedül hagyni, vagy elhagyni téged. Zsid.
13,5:Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled..
Ámen!
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7111
  • Profil megtekintése
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #11 Dátum: Március 17, 2013, 14:00:30 »
:?:
a tegnap beszélgettem  a  munkatárásimmal , és azt mondták hogy nincs Isten, mert ha volna akkor nem engedné meg ezt , meg azt a sok nyomorúságot, de elmondtam nekik hogy Isten féltő szerető , és a legrosszabb pillanatokban  is mellettünk ál, megsegít , megvigasztal,
 de mivel szabad akaratunk van  a mi tetteink következményit, kell viselni, amikor vétkezünk , és rosszat teszünk Isten szomorú de   mégis szeret minket  , tehát mik rontottuk el  dolgokat  a rossz döntésekkel: de Könyörülő az Úr , késedelmes a haragra és nagy kegyelmű: :019:


Zsoltárok könyve:86:15   De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
Zsoltárok könyve:103:8   Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok könyve:103:13   Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Hát igen... Furcsa kreatur az ember. Ha jól megy akkor megveregeti a saját vállát, ha gond van, akkor Istent akarja felelösségre vonni.

Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
5Móz 30,19

 :igen:
Üzenet módosítása
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
  • Profil megtekintése
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #10 Dátum: Március 16, 2013, 20:53:43 »Zsoltárok könyve:86:15   De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
Zsoltárok könyve:103:8   Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok könyve:103:13   Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Titus levél:1:4   Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.
Üzenet módosítása
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
  • Profil megtekintése
  •  
  • Privát üzenet (Nem elérhető)
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #9 Dátum: Március 15, 2013, 11:17:10 »
Igen.Az emberek kizarjak Isten eletukbol,aztan csodalkoznak,hogy mik tortennek...Könyörül az Ur,ha megbánjuk amit tettünk,de a bün büntetése az halál.Isten szereti a bűnöst de a bűnt nem.  :05:És a bűn az égig hatol mint Nóé idejében.
Üzenet módosítása
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #8 Dátum: Március 15, 2013, 08:06:38 »
 :?:
a tegnap beszélgettem  a  munkatárásimmal , és azt mondták hogy nincs Isten, mert ha volna akkor nem engedné meg ezt , meg azt a sok nyomorúságot, de elmondtam nekik hogy Isten féltő szerető , és a legrosszabb pillanatokban  is mellettünk ál, megsegít , megvigasztal,
 de mivel szabad akaratunk van  a mi tetteink következményit, kell viselni, amikor vétkezünk , és rosszat teszünk Isten szomorú de   mégis szeret minket  , tehát mik rontottuk el  dolgokat  a rossz döntésekkel: de Könyörülő az Úr , késedelmes a haragra és nagy kegyelmű: :019:


Zsoltárok könyve:86:15   De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
Zsoltárok könyve:103:8   Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok könyve:103:13   Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4096
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #7 Dátum: Február 27, 2013, 12:33:57 »
Roma : 8:38-39
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. a napokban mikor minden hullám össze csapot felettem minden  lehetetlenek tűnt , már majdnem uralkodott a depresszió rajtam olvastam ezt az igét, és elgondolkoztam, végtelenül egyedülálló helyzetben éreztem magam, akkor olvastam ezt az igét, és eszembe jutott hogy azoknak akik Isten szeretik  minden a javukra válik, hát egyből minden világos lett előttem és elgondolkoztam: hogy Isten gondot visel rólunk annak ellenére hogy nem úgy látjuk  hogy azt hiszük  minden össze dőlt , és  semminek nem látjuk az értelmét!
  a sok kérdések hogy miért pont velem történik minden , miért engedi meg Isten  sok miért van, sok kérdés , de találtam egy választ:
 Jeremiás: 30: 17:
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr.

akkor megértettem hogy Ő megvigasztal a legnagyobb bajok közepette is:

Zsoltárok könyve:40:13   Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem.


a sok baj a sok betegség a sok nélkülözés és sok minden aminek ki vagyunk téve nap mint nap ez a sok.. nem tud elválasztani ISTEN SZERELMÉTŐL:
 Róma: 8:35-39:


35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. :ima02:
Üzenet módosítása

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu