duminică, 28 decembrie 2014

                                           MA MÉG TART A KEGYELEM!
Tart a ma a kegyelem! 
Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határát teremtette? Nem fárad el, és nem lankad meg, kikutathatatlan bölcsessége! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
Ézsaiás könyve 40. rész 28-31


Ahogy ma reggel végiggondoltam ezt a  felső szakaszt, csak úgy kavarogtak fejemben a gondolatok. 
Úgy éreztem magam, mint amikor beengednek egy hatalmas áruházba, és az ajtóban azt mondják, hogy minden – ingyen az enyém lehet, amit egyszerre ki tudok hozni a boltból. 
Hogy miért? Hát olvasd el még egyszer ezt a gyönyörű szakaszt. 
- Örökkévaló Isten a Te Teremtőd, aki elképzelhetetlen aprólékossággal és figyelmességgel megteremtett 
- Soha nem fárad el! Naponta ezerszer elmondhatod neki, kérheted, megszólíthatod, sírhatsz és nevethetsz előtte – ő nem küld el, mert már elege van belőled. 
- Kikutathatatlan a bölcsessége. Azaz mindenre van megoldása. Nem tudsz olyan dologgal hozzá fordulni, amire összecsapná a kezét, és azt mondaná – ne haragudj, de ezt nem tudom!  mert Mindenható!
- Erőt ad. Minden reggelre megújítja erődet, de valahogy napközben is mindig ad egy-egy erő-infúziót. Számtalanszor tapasztaltad már, hogy amikor olyan enervált voltál, valami jó hír hallatán, egy bibliaszöveg elolvasása után, vagy egyszerűen – csak úgy – megújult az erőd. 
- Nem tudom, hogy fiatal vagy-e vagy idős, de a következő gondolat valamelyike Neked szól. Elfáradhatsz, ha fiatal vagy, megtántorodhatsz, ha idősebb, sőt még a legkülönbek is eleshetnek, de ha bízol az Úrban, szárnyra kelsz, mint a sas. Micsoda kép! A tyúkoknak is van szárnyuk, mégsem ezt a hasonlatot választotta. A sas a magasba tör. A sziklák fölé. Az ég felé! Nem engedi, hogy bármi lehúzza. A tyúk ilyesmire képtelen. Isten Neked sasszárnyat ajándékozott, nem tyúkszárnyat. Használd hát! Törj felfelé! Tedd próbára belé vetett hitedet! Meglátod, mennyi örömöd lesz ott fenn! 
Most már érted, miért érzem úgy magam, hogy egy nagyáruház bejáratánál állok, ahol azt mondják, minden az enyém lehet, amit ki birok hozni? Gondolj bele! 
Van egy Teremtőm, aki őszintén és feltétel nélkül szeret engem. 
Olyan, aki soha nem fárad el. 
Aki bölcs, és mindenre tud megoldást. 
Képes megújítani erőmet. 
Sasszárnyat ad, hogy a magasba szálljak. 
Melyiket válasszam? Elbírható ennyi ajándék egyszerre? Szerinted? 
ezért én a mai napon is nagyon hálás vagyok egy Új napért és azért hogy még ma is tart a kegyelem hiszem kegyelemben vagyunk 
:Efézusi levél:2:8
 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
 Ma még tart a kegyelem , ma még mehetünk hozzá a kegyelmi király székéhez, és bármit elrontottunk el mondhatjuk neki , és ő Hű és igaz és megbocsájt
:I. János levél:1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól
 Szóval én nagyon hálás vagyok hogy még tart a MA mert nem tudom hogy lesz még holnap is Minden nap amit élünk egy ajándék az Ő kegyelméből!

 csodálatos szó ez hogy kegyelem!


Zsoltárok könyve:62:13   Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15   Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.

II. Korintus levél:1:2   Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

 Péter levél:3:18   Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.

 L51 L51 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu