sâmbătă, 22 februarie 2014

Elérhető Harcos

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 986
 • Last Login:Ma - 20:36:26
 • Isten gyermeke
  • Profil megtekintése
  • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
  • E-mail
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:MAI IGE= Egy ige Minden napra
« Válasz #100 Dátum: Ma - 16:56:11 »
Zsoltár: 37.:1-5:
1
Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre.
2
Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
3
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
4
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
5
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti
.


csodálatos ez a zsoltár, valamikor régebben nem értettem és tényleg  bosszantott mikor láttam hogy a gonoszoknak semmi gondjuk nincs , mindenük megvan , nem értettem hogyan lehetséges ez???
 de az ige megmagyarázza nekünk : a Jób könyvében olvasunk mi is a sorsok a gonoszoknak?
Jób. 20,5
Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?

gyönyörködjél az Úrban , hagyd az utaidat az Úrra , bízzál az Úrban, mert az Úr szeret , hiszem annyira szeret hogy elküldte az ő egyszülött fiát  a világra:

1 Ján : 4 : 9-10:Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
10
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.Az Atya nagyon és feltétel nélkül szeret bennünket. Mivel szeret minket, ezért bízhatunk Benne. Teljesen - -szellemileg, lelkileg és testileg - - a kezébe tehetjük az életünket. Egészen odaszánhatjuk magunkat Neki és az életünkre vonatkozó tervére. Gyönyörködhetünk Őbenne. Amikor szeretünk és tisztelünk valakit, akkor kedvezni szeretnénk neki és tisztelni szeretnénk őt , gyönyörködünk abban a személyben az
 Ézsaiás: 58 : 14 be olvasunk egy ígéretet is:
14
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

mivel szeretem Istent  be akarom tartani az Ő parancsolatait  ahogyan olvasunk a 40 zsoltárban is:
Zsolt. 40,9
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

:Zsolt. 119,70
Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.


a 119 zsoltár nagyon csodálatosan tárja elénk azt hogy miért is kell gyönyörködni az Úrban:
Zsolt.119,80-92 :

80
Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
81
Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
82
A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
83
Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.
84
Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
85
Vermet ástak nékem a kevélyek, akik nem a te törvényed szerint élnek.
86
Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!
87
Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
88
A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
89
Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
90
Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
91
A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, ami van, te néked szolgál.
92
Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.

119 zsolt:47:
És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.

Isten Igéje az Ő akarata. Az Ő Igéje élet és napjaink hosszú volta. Ha az Igét minden más elé helyezzük, akkor életünk minden napján áldottak leszünk. Szeretnünk kell az Ő Igéjét. Szeretnünk kell olvasni, beszélni és cselekedni az Ő Igéjét. Odaszántan alá kell vetnünk magunkat az Ő Igéjének és engednünk kell, hogy irányítsa gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Isten Igéje a mércénk és a tanácsadónk. Ha valóban gyönyörködünk Isten Igéjében, akkor alávetjük és alárendeljük magunkat Annak. Engedjük, hogy az Ő Igéje megtisztítson és megváltoztasson bennünket.

 Zsoltár 69:31-32:
31
Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.
32
És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál
.
Akkor gyönyörködünk az Úrban, amikor dicsérjük és magasztaljuk Őt , és amikor Ő is gyönyörködik bennünk. Isten minden egyéb áldozatnál inkább szereti a dicséretünket és az imádatunkat. Szívünkkel szeretnünk kell Őt, kedveznünk kell Neki és mindenben gyönyörködnünk kell Őbenne. Az Úr olyan csodálatos és annyira méltó. Senki és semmi nincs ezen a világon, aki és ami Hozzá lenne hasonlítható - ezért gyönyörködjél az Úrban mert Ő csodálatos és Szent!!! L51 L51 L51
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. zsolt: 103

Elérhető Harcos

 • Hős tag
 • *****
 • Hozzászólások: 986
 • Last Login:Ma - 20:36:26
 • Isten gyermeke
  • Profil megtekintése
  • http://ildiko-torok.blogspot.hu/
  • E-mail
  • Privát üzenet (Elérhető)
Re:MAI IGE= Egy ige Minden napra
« Válasz #99 Dátum: Tegnap - 09:57:56 »
 L22
 Máté:5:13
Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
16
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.


 hát sokat gondolkoztam ezeken az igéken: ti vagytok a föld savai:  azt tudjuk hogy  a só az ízt ad, például egy étel ha nincs megsózva nincs ize , akkor ha mik nem vagyunk só 

 épp az előbb olvastam egy témát ezzel kapcsolatban igy be másolom nektek is :


Első olvasatra, ami megfogott ebben az Igében a só és a világosság. Mindkettő önmagától független, mondhatnám, „inaktív”. Valaki kell, hogy használja azt a sót, különben csak ott áll a sótartóban. Valaki kell, hogy meggyútsa a szikrát, a gyertyát, különben nem világít, nem ad fényt. Úgy érzem, máris megkaptuk ebben a választ, hogy nem mi teszünk bizonyságot! Isten tesz Önmagáról bizonyságot bennünk és általunk másoknak. Nem nekünk kell bizonygatni, hogy mennyi változás történt az életünkben, hanem Ő fog használni eszközként mások felé.
De nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt az igeszakaszt, hogyan is ágyazódik be a zsidó gondolkodásba, a héber nyelvbe!
A sóról már sokszor beszéltünk, hogy úgy jelenik meg az Ószövetségben, mint a tisztításnak, kóserításnak, tartósításnak a jele. 3Móz. 2,13-ban így olvasunk róla:
„Minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója; minden te áldozatodhoz sót adj.”
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy itt kifejezetten az ételáldozatról beszél. Ez pedig nem más, mint a mi hálaáldozatunk, mely „kedves illatú” kell, hogy legyen Isten előtt. Ha az ételáldozatról szóló törvényt elolvassuk, részletes leírást kapunk, hogy hogyan kellet a lisztlángból vett áldozatra olajat, tömjént tenni, és miképp kellett bemutatni kedves illatú tűzáldozatként az Úrnak. Sokszor beszéltünk már róla, hogy a liszt, amiből kenyér lesz, nem más, mint az Ige. Az olaj a Szent Szellem, a tömjén pedig a te hálaadásod. És mindezekhez nélkülözhetetlen a só, mely az egészet megtisztítja, tartósítja, ízesíti. Igen, amikor olvasod az Igét, ott vagy Isten jelenlétében, érzed az ő szavát a te bensődben, akkor ott kell, hogy legyen a te hálaadásod, és nélkülözhetetlen a só, mely az Igét tisztán, a maga teljes valójában adja eléd. Megtisztítva mindentől, ami emberi, lelki.
Amikor só szövetségről beszél itt az Ige, Istennek egy nagyon érdekes szövetségét mutatja be. A te tisztításodon keresztül akar folyamatos kapcsolatban maradni veled. Ezért kéri, hogy el ne hagyd a sót, mint Istened szövetségjelét. Ne vesd meg, amikor az Ige el kezd „kikóserítani” téged! Hanem inkább kérd, sőt, el ne maradjon a te áldozatodból a folyamatos tisztulásod!
A másik érdekesség, a világosság. Két mozzanatra lettem figyelmes: amikor a gyertyát a gyertyatartóba teszik, és fénylik azoknak, akik a házban vannak.
A héber a gyertyatartóra a menóra szót használja. És itt máris eszembe jutott az a hétágú gyertyatartó, a Menóra, mely a Szentélyben volt és világított a Szentek Szentjére. A gyertya lángját, vagyis a fényt a Menóra adja. Sokszor beszéltünk már magáról a Menóráról is, milyen jelentései vannak. Bizony, Isten maga az, aki meggyújtja benned az újabb és újabb lángokat az Ő Szentélyében. Ő maga világít benned, az Ő Szelleme teszi Életté benned mindazt, ami eddig nem élt. Az Ő tüze az, ami meggyújtja a szikrát tebenned, hogy a vele Való kapcsolatod egyre mélyebb legyen. A Menóra Istennel való folyamatos kapcsolatunk jele.
És elérkeztünk a bizonyságtevéshez. Kiknek kell, hogy világítson ez a fény? Akik a házban vannak. Én úgy érzem, nagyon gyönyörű képe ez Krisztus Testének. Ahogy az utolsó versben Jesua kijelenti, hogy nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni, így érthetjük meg, hogy ez a két példa, a só és világosság képe két törvénynek az életté tétele. Az áldozatbemutatás, és ezen belül az ételáldozat bemutatása csakis a Szentélyben történhetett. A Menóra helye és feladat is a Szentélyben volt. A Szentély pedig ma Krisztus Teste. Hol és kiknek kell nekünk bizonyságot tenni? A házban lévőknek, vagyis azoknak, akik szintén a Szentélyben vannak. Krisztus Testében kell, hogy működjön a bizonyságtevés! Itt kell, hogy folyjon az áldozatbemutatás! Itt láthatom a testvéremen Isten kezét, hogyan gyullad ki az életében újabb és újabb láng, hogyan tisztul, hogyan épül fel. A bizonyságtevés tehát nem önmagunkért van, nem önmagunk bizonygatása és nem másoknak való bizonygatás, hogy milyen ügyesek vagyunk, hanem Isten keze munkája bennünk, amit csak testvéri közösségben élhetek meg. Egy magánzó, „barlang” keresztény nem lehet bizonyságtevő, hiszen nincs benn a közösségben: ki látja akkor az ő menóráját? Ki látja, hogy milyen változások mennek végbe az életében?
A bizonyságtevés közösség építő, Krisztus Testét építő folyamat. Isten munkájának visszaigazolása. Nem a pásztor, nem valamelyik testvér szolgálatának a megköszönése, hanem csak is kizárólag Isten bizonysága! Amit mi testvérek láthatunk, és hálásak lehetünk érte, erősödhetünk, épülhetünk általa.
Elgondolkoztam ezen a szón is: bizonyságtevés, és megkerestem, hogy hol fordul még elő a Bibliában a „bizonyság” kifejezés. Károli előszeretettel használja a Szentély megnevezésére a „Bizonyság hajléka” szót. Vagy a frigyládára a „bizonyság ládáját”. Illetve a két kőtáblát, melyet Mózes a Sinai-n kapott „Bizonyság táblája”-ként említi.
Megnéztem a héberben, hogyan is adja vissza ezt a szót. Az „édut” kifejezést használja, aminek nagyon sok jelentése van még: törvény, parancsolat, bizonyság, közösség, család, az, aki a házhoz tartozó, illetve az a tóra-tekercs, melyet a király mindig magával vitt, hogy aszerint hozzon ítéletet, aszerint adjon tanácsot, szolgáltasson igazságot.
A bizonyság tehát a parancsolattá vált törvény. Az életté vált törvény bennem, mely mindig visszaigazolása Isten szavának. És ahogy a szó jelentése is jelzi, mindezt csak abban a közösségben tudom megélni és azokkal, akik a házhoz tartoznak.
Olyan jó lenne, ha megértenénk ezt, hogy nem nekünk kell erőlködni, hisz minden, ami zajlik, szinte rajtunk kívül zajlik. Az életté vált törvények mikor kiteljesednek bennünk, az nem a mi agyunknak vagy tehetségünknek köszönhető. Egyedül az Ő kezének. Ez a lényege a bizonyságtevő életnek, hogy te megszűnsz létezni, és Isten tesz bizonyságot benned.
A bizonyságtevésnek az ellentéte az eleget tevés. Amikor vagy magam bizonygatása miatt, vagy másoknak való megfelelés miatt kezdem el mondogatni, hogy mennyi minden történt velem. Ez kényszeresség, ebben nincs meg a szabadság. Valakinek meg akarsz felelni, valami elvárást be akarsz teljesíteni. Ez nem bizonyságtevés. Az eleget tevésben ott vagy te. A bizonyságtevésben te nem vagy benne. Megszűnsz. Ő van benne.
Az Ige úgy folytatódik tovább:
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
A ti világosságotok….Hoppá! Akkor most Isten világossága vagy a miénk?! Természetesen Isten világossága, amit mi tükrözünk vissza az embertársainknak.
A világosság szóra a héber itt azt a kifejezést használja, ami jelent még fényt, életet, erőt. Életerőt. Vajon látszik-e rajtad, amikor kijösz a Szentélyből és ott vagy a mindennapok eseményeiben Istennek az életereje? Látszik-e a cselekedeteiden, hogy te kihez tartozol, hogy te Krisztus Testének tagja vagy?
És itt máris megállnék, mert úgy érzem, különbséget kell tennünk bizonyságtevés és bizonyságtevés között.
Ahogy az elején említettem, Krisztus Testében kell működnie a folyamatos bizonyságtevésnek, mely építi a tagokat. A Szentélyben, Isten jelenlétében „töltődünk fel”, hogy mindazt, amit Tőle kapunk használni tudjuk a mindennapjainkban, munkahelyeinken, családunkban, stb. Azonban nem lehetünk fizikálisan mindig testvéri közösségben, hiszen munkánk során vagy akár családunkban vannak, akik még nem Krisztuséi. Az Ige itt azokról az emberekről beszél, akik a világban levő embertársaink. Nekik arra van szükségük, hogy lássák azt a fényt, azt az életerőt, amit te a Szentélyben megkaptál; hogy lássák rajtad az Életet, és így jussanak el ahhoz az Úrhoz, akihez te is tartozol. Nekik nincs szükségük „szent beszédekre”, mert talán nem is értenék, miről beszélsz. Nekik látható, kézzel fogható bizonyság kell, hogy lássák rajtad, hogy te nem te vagy. Sokszor mi is kimondjuk, hogy valami olyasmit tettem, ami nem is én voltam, mert ezt emberi erővel nem tudtam volna megcsinálni. Ez Isten munkája bennünk.
Sokszor beszélünk a „passzív evangélizálásról” -a szavak nélküli evangélizálásról, amikor a cselekedeteinket látszik, hogy valamitől mások vagyunk. Nem szólunk, csak tesszük a dolgainkat, de valahogy másképp. És ez a másképp lesz feltűnő az embereknek, akik mikor látják ezt, kérdezhetnek, és akkor el kell mondanod, miért is vagy te más, mi az, ami neked van?...
És nem téged kell, hogy illessen a jó szó! Ha pedig illet, kötelességed egy sorral feljebb adni! „Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat” -Nem titeket!
Minden egyes bizonyságtevés Őróla szól, Őneki szól. Meg kell tanulnunk, hogy mi csak eszközök lehetünk. El kell engednünk mindent a kezünkből. Ne erőlködj, felesleges! Mert az már nem lesz bizonyság. Minden gondolat vagy tett, mely mögött emberi áll, nem bizonyság. De minden olyan gondolat, beszéd vagy tett, melyben Isten van benne, az bizonyság. Az Ő bizonysága, nem a tiéd!
Így kívánom, hogy éljünk meg egyre több bizonyságot, mely Őróla szól, Őneki szól, egyedül az Övé!
                                                                                                               
Elhangzott:
Sófár
Jesua HaMassiahban Hívő Zsidó Közösség
2008.07.23-i szerdai alkalmán

http://kehilatshofar.com/5770/htm/20080723%20SoVilagossag.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu