duminică, 29 decembrie 2013

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3537
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
2013. December 30. Hétfő

Úgy, ahogy
„Viseljétek el egymást…” (Kolossé 3:13)

Voltál már olyan boltban, ahol leszállított áron forgalmaztak termékeket, mert azok esztétikai hibásak vagy enyhén sérültek voltak? Jelzik ugyan, hogy a termék hibás, de nem mondják meg, hol a hiba, és ha egyszer megvásároltad, nem adhatod vissza. Úgy kell elfogadnod és használnod, ahogy megvetted. Ha netán nem vetted volna észre, mindannyian az „úgy, ahogy” részlegen élünk. Állj meg, és gondolj a körülötted élő emberekre: mindannyiukban vannak erősségek és gyengeségek, erények és vétkek, igaz? Ha a tökéleteset keresed, rossz boltba jöttél. Mi a lényeg? Az egyedüli módja annak, hogy jó kapcsolatban légy valakivel az, hogy szereted és elfogadod őt úgy, ahogy van. Ne hidd el azt a mítoszt, hogy a legtöbb ember „normális”, kivéve azokat, akik a te életedben vannak. Ha erre az elképzelésre alapozol, kapcsolataid végtelen próbálkozások lesznek a másik megjavítására, irányítására, vagy arra, hogy úgy tegyenek, mintha mások lennének, mint akik. Thomas Merton mondta: „A szeretet az, amikor engedjük, hogy akit szeretünk, teljesen önmaga legyen, és nem próbáljuk mindenáron a magunk képére formálni. Ellenkező esetben csak a saját tükörképünket szeretjük benne.” A lelki érettség jele az, ha elismerjük, hogy senki sem tökéletes, és ennek ellenére elkötelezzük magunkat arra, hogy szeretjük őket. Pál azt írja: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is” (Kolossé 3:13). Úgy szeretni valakit, ahogy van, azt jelenti, hogy erősségeire összpontosítunk, és támogatjuk őt küzdelmei területén. „De mi van a hibáikkal?” – kérded. Íme, a válasz: „…a szeretet sok vétket elfedez” (1Péter 4:8 Károli).

http://www.maiige.hu/?&&&&utm_source=emailcampaign10&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=MAI+Ige+%3A+%C3%9Agy%2C+ahogy


„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is(Kolossé 3:13)

 itt folytatnám az igét: Kolossé: 3: 14_17:
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

szeresük egymást , legyünk követői a Krisztusnak ,  és tegyünk meg mindent ami tőlünk telhető ,mert a Mindenható megajándékozott minket csodálatos emberekkel , és ez a legnagyobb csoda  a szeretet:
Efézusi levél:3:18   A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
Efézusi levél:3:19   És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. ámen!
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3537
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
2013. December 29. Vasárnap

Rázd le!
„Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe…” (Apostolok cselekedetei 28:5)

Egyszer egy paraszt öszvére beleesett egy kútba. Mivel az ember sehogy sem tudta kihúzni, elhatározta, hogy betemeti. Elkezdett földet hányni az öszvér hátára, de az öszvér, ahelyett, hogy lefeküdt volna a rádobált föld alatt, elkezdett rúgni és prüszkölni, lerázta magáról a földet, majd ráállt, és megtapodta. Ezt így folytatta egész nap, akármennyi földet hordott is rá a paraszt, az öszvér mind lerázta magáról, majd megtaposta. Végezetül, mikor a földhányás elérte a kút peremét, az öszvér csupán egyet prüszkölt, és kilépett, koszosabb, de bölcsebb öszvérként. Ami maga alá akarta temetni, csak felsegítette. Rómába vezető útja során Pál hajótörést szenvedett egy szigetnél. Amikor tüzelőnek való fát gyűjtögetett, egy kígyó a karjára tekeredett. Mit tett ő? A Biblia azt írja: „… lerázta a kígyót a tűzbe…” Van ebben a két történetében egy fontos tanulság: vagy elidőzöl a múlton, vagy lerázod, és továbblépsz az Isten által elkészített jövőd felé. Pál, akinek múltja volt, így ír: „…ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” (Filippi 3:14). Nos, Pál nem felejtette el a múltját, csupán lerázta, és továbblépett. „De olyan csúnyán elhibáztam” – mondod. Isten azonban azt mondja a Bibliában: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25). A megbocsátás néha hosszabb gyógyulási folyamat, de amíg nem döntesz úgy, hogy megbocsátasz magadnak és másoknak, és „le nem rázod a kígyót”, addig a folyamat el sem tud kezdődni.

http://www.maiige.hu/?&&&&utm_source=emailcampaign9&utm_medium
Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25)
 ez nagyon fontos  és igen  nagy szerepet  tölt be az életünkben :  a megtérés a  megbocsájtás , és igen is tovább kell lépni , nem ön sajnálkozunk , nem sírunk , hanem  hálát adunk a Mindenhatónak és tovább megyünk   a cél felé:

Filippi levél:3:14   De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

 acél a fontos  beérni a célba!!!


  és ehhez csak ezt a 2 igét szeretném hozzá tenni:
 Filippi:3:20-21:
20
Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket
.
Üzenet módosítása
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3537
  • MSN Messenger - torokildiko@windowslive.com
  •  
  • Yahoo azonnali üzenetküldő - torokildiko
  • Profil megtekintése
  •  
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
  •  
  • E-mail
  •  
  • Privát üzenet (Elérhető)
1 János: 4_16-17:
"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.17
Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.


 
Üzenet módosítása

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu