luni, 21 octombrie 2013

GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”
Ézsaiás 41:10-11

„Ne félj! Legyél bátor!” – mondjuk sokszor, mint tapasztalt szülők a bátorító szavakat gyermekünknek. Persze azért néha mi is félünk. a napokban is megtapasztaltam, 50 éves vagyok de féltem , A jövőtől, az ismeretlentől, a kihívásoktól, a betegségektől, de azért én vigasztalom magam az igével :Mózes V. könyve:31:6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged.
Mózes V. könyve:31:8 Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj! ez az ige jutott eszembe pénteken is a férjem műtéte előtt!

Valószínűleg neked is megvannak a magad félelmeid. Ezek lehetnek belülről fakadó, vagy kívülről támadó érzések. Egy-egy régi kudarc, bukás könnyen elveszi a kedvünket az újbóli próbálkozásoktól. Megsebzett önbecsülésünk, eltorzult énképünk, belső bizonytalanságaink, alkalmatlanságunk érzése… mind olyan terhek, melyek folyamatosan nyomaszthatják lelkünket.

A külső támadások sem mindig könnyen peregnek le rólunk. Bántó kritikák, alaptalan vádaskodások, létbizonytalanságot okozó életkörülmények szorongáshoz, belső feszültséghez vezetnek. Félünk.

A jó hír az, hogy Isten ismeri ezeket a félelmeket. Ő ismer minket:Mózes II. könyve:33:17 Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is amit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. NÉV SZERINT ! EZ NAGYON HOZZÁM SZÓLT! MENNYI ERŐT ADOTT EZ AZ IGE!!! Ő jobban ismer minket mint mi magunk is, eszembe jut ahogy olvastam, hogy még a gondolatainkat is ismeri , ja és hogy még a hajunk szálait is számon tartja:Máté Evangéliuma:10:30 Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.
tehát minden tud rólunk nyitott könyv vagyunk a Mindenható előtt,
Tudta annak idején azt is, hogy Ádám és Éva, nem azért bújt el a bokrok mögé, mert mezítelenek voltak, hanem mert féltek. Féltek attól az Istentől, akivel korábban mély, őszinte beszélgetéseket folytattak. A kapcsolat megtört, mert valakinek a szavára jobban figyeltek. Több hitelt adtak a Csábító hangjának, mint Isten figyelmeztetésének. Van ez sokszor a mai napon is , megtörténik velük is ...

Bármilyen hétköznapi félelmeink is vannak, a probléma gyökere itt van. Megtört kapcsolatok (Isten-ember; ember-ember; ember-teremtett világ), eltávolodás, menekülés.
János az írja levelében, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. A szeretetben nincs félelem.I. János levél:4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mennyire igaz!!!!valóban ahol szeretet van akkor ott már van kapcsolat is!!! és nem is akármilyen, ha mik testvérek szeretjük egymást , kapcsolatba vagyunk egymással , és mivel a Mindenható IGÉJE a legfontosabb a z életünkben , egy eős kapcsolat jön létre , : egy hármas kötél:
Prédikátor könyve:4:12 Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.   Istennel az emberekből eltűnt a félelem. Istennel a félénk és dadogó Mózes kiállt a Fáraó elé egy rabszolga nép érdekében. Istennel a „pehelysúlyú” Dávid szembeszállt az ólomsúlyú Góliáttal. Istennel az emberek elindultak az ismeretlenbe, bementek a tüzes kemencébe, győzetek a többszörös túlerővel szemben, szembenéztek a halállal.
ezt megtapasztaltam , féltem , mindenféle gondolatok voltak bennem , féltem. elkezdtem imádkozni , és ha nem is voltam hangos , mert nem lehetett, , de tudtam hogy meghallgat mert Ő a szívemben él! és ha nem mondtam ki a számmal a szavakat , a szívemben a lelkemben és az agyamban is ott volt ! és meghallgatott!

Isten több száz alkalommal leírta a Bibliában, hogy „NE FÉLJ”! Nem véletlenül. A vele való igazi szeretetkapcsolatban a HIT biztonságban érezhetjük magunkat. ahogyan mondjuk hogy a HIT hegyeket mozdít el , áttöri a gátakat: egy ige jutott eszembe , amit az Úr Jézus mondott:
Máté Evangéliuma:17:20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Lukács Evangéliuma:17:6 Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek., Mustármag, kicsi , ép most néztem mert van itthon minden reggel egy kiskanállal veszek be , kicsi erős mustármag!
ezek az Igék nekünk is szólnak:
Ézsaiás könyve:41:10 Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás könyve:41:13 Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek! ez az IGé élővé vált bennem többször az évek folyamán 
Ézsaiás könyve:41:14 Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!
Ézsaiás könyve:43:1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Minket is kiválasztott magának nevünkén szólít az ÚR!!! ISMERI A NEVEMET!!! CSODÁLATOS!!!
de hát tudjuk hogy Ő az Úr nem hagy el és velünk van mindenkor:
Máté Evangéliuma:28:20 Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! Velünk marad a világ végezetéig!!!! soha nem hagy el! akkor csak ezt tudom mondani: ÁMEN! JÖVEL URAM JÉZUS!!!
 — ezt olvasom: Bible.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu