luni, 7 octombrie 2013

Ézsaiás 41:10-11

„Ne félj! Legyél bátor!” – mondjuk sokszor, mint tapasztalt szülők a bátorító szavakat gyermekünknek. Persze azért néha mi is félünk. A jövőtől, az ismeretlentől, a kihívásoktól… de azért  én vigasztalom magam az igével :Mózes V. könyve:31:6   Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged.
Mózes V. könyve:31:8   Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj!

Valószínűleg neked is megvannak a magad félelmeid. Ezek lehetnek belülről fakadó, vagy kívülről támadó érzések. Egy-egy régi kudarc, bukás könnyen elveszi a kedvünket az újbóli próbálkozásoktól. Megsebzett önbecsülésünk, eltorzult énképünk, belső bizonytalanságaink, alkalmatlanságunk érzése… mind olyan terhek, melyek folyamatosan nyomaszthatják lelkünket.

A külső támadások sem mindig könnyen peregnek le rólunk. Bántó kritikák, alaptalan vádaskodások, létbizonytalanságot okozó életkörülmények szorongáshoz, belső feszültséghez vezetnek. Félünk.

A jó hír az, hogy Isten ismeri ezeket a félelmeket. Ő ismer minket:Mózes II. könyve:33:17   Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is amit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.  Ő jobban ismer minket mint mi magunk is, eszembe jut ahogy olvastam, hogy még  a gondolatainkat is ismeri , ja és  hogy még a hajunk szálait is  számon tartja:Máté Evangéliuma:10:30   Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.
tehát minden tud rólunk nyitott könyv vagyunk a Mindenható előtt,
  Tudta annak idején azt is, hogy Ádám és Éva, nem azért bújt el a bokrok mögé, mert mezítelenek voltak, hanem mert féltek. Féltek attól az Istentől, akivel korábban mély, őszinte beszélgetéseket folytattak. A kapcsolat megtört, mert valakinek a szavára jobban figyeltek. Több hitelt adtak a Csábító hangjának, mint Isten figyelmeztetésének.

Bármilyen hétköznapi félelmeink is vannak, a probléma gyökere itt van. Megtört kapcsolatok (Isten-ember; ember-ember; ember-teremtett világ), eltávolodás, menekülés. János az írja levelében, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. A szeretetben nincs félelem.I. János levél:4:18   A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
 

Istennel az emberekből eltűnt a félelem. Istennel a félénk és dadogó Mózes kiállt a Fáraó elé egy rabszolga nép érdekében. Istennel a „pehelysúlyú” Dávid szembeszállt az ólomsúlyú Góliáttal. Istennel az emberek elindultak az ismeretlenbe, bementek a tüzes kemencébe, győzetek a többszörös túlerővel szemben, szembenéztek a halállal.

Isten több száz alkalommal leírta a Bibliában, hogy „NE FÉLJ”! Nem véletlenül. A vele való igazi szeretetkapcsolatban (hit) biztonságban érezhetjük magunkat.
 ezek az Igék  nekünk is szólnak:
Ézsaiás könyve:41:10   Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás könyve:41:13   Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!
Ézsaiás könyve:41:14   Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!
Ézsaiás könyve:43:1   És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
 de hát tudjuk hogy Ő az Úr nem hagy el és velünk van mindenkor:
Máté Evangéliuma:28:20   Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Áme

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu