duminică, 1 septembrie 2013

               NE CSÜGGEDJ EL!
Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban
1 János: 04:17
szegezd a tekinteted Jézusra, mert ha megnézed magad  a gyengeségeidet a félelmeidet a szorongásaidat, a negatív körülményeket , akkor hamar úrrá lesz rajtad a félelem és a kétségbeesés,
 Azért Isten azt akarja hogy szegezzük a tekintetünket Jézusra a Hit fejedelmére, mert Jézust azért adta az Atya értünk adta Ő ami váltságunk, szóval legyen bizodalmunk mert ahogy Ő van ugy vagyunk mik is e világban, tehát ne arra koncentrálj hogy sebezhető vagy  és ne ess kétségben:  gondolkozz :kérdezd meg magadtól  Jézus elfelejtkezett rólad, elhagyott volna téged? ő nem felejtette el a szegényeket és  a betegeket sem hagyta el. Jézus Krisztus ma is az Atya Isten jobbján űl, tele van békességgel , élettel  szüzességgel , szeretettel,  örömmel ( az Úr öröme a mi erősségünk)
Nehémiás könyve:8:10 És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek  az egek és az egek erői  és  seregei is mind a te  segítségedre  vannak  elrendelve.
Az Atya ahogyan szereti Jézust úgy szeret téged is , minket is hiszem meg van  irva a János: 3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.


tehát hogyha ennyire szeret minket a Mindenható isten hogy értünk oda adta az Ő egyetlen egy Fiát  , akkor biztosak lehetünk hogy Ő soha nem hagy el , ő nem távozik el tőlünk és nem felejtkezett meg rólunk, és ahogyan írva van  hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik:Róma levél:8:28   Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
 szóval Isten elhívott megtisztít megszentel , megmos  ő már megváltott , ezért legyünk bátrak és jusson eszünkbe: Róma levél:8:38: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban! 
 ez ez az Ige ad erőt  a következő napra is !  :Jezus04: :ima06: :ima05: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu