duminică, 8 septembrie 2013

békesség!   Békesség
„Uram, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél, ami velünk történt.”
Ézsaiás könyve 26:12

Háborúk és zavargások, erőszakba fulladt tüntetések, katonai puccsok, diktatúrák és recsegve-ropogva összeomló kormányok, amerre csak nézel a nagyvilágban. Már nem üt szíven, ha hallasz vagy olvasol ezekről a hírekben. Már nem döbbent meg a menekültek látványa az interneten, hiszen mindennapossá vált a borzalom. Nincs béke.

Aztán egy kicsit szűkül a tekinteted. Az országodban nem él meg ember az ember mellett, mert más a bőrszíne vagy a származása, és nem tudunk toleránsak lenni - vagy talán nem is akarunk. Politikusok ígérgetnek, a nép pedig már belefásult, hogy egyik sem különb a Deákné vásznánál. Mindenki csak a másikra mutogat, mindenki a másiktól várja, hogy változtasson, hozzon csodát, mondjon le. Nincs béke.

És tovább mélyül a kör. Családokat látsz, összetört családokat. Hűtlenséged, egymás meg nem értését, önzést, tudatlanságot és érzéketlenséget. Mindig a másik a hibás, mindig a másiknak kell lépnie és tennie azért, hogy jobb legyen. Nincs béke.

Végül önmagadba nézel, és ott sem találsz nyugalmat. Bizonytalanság, kételyek, kisebbségi komplexus,kilátástalanság, elégedetlenség. Nincs béke a szívedben sem. Pedig ez minden vágyad. Béke, ott belül, ami kihatással van mindenre, ami erőt ad a következő lépésez, ami szeretetet ad szívedbe akkor is, amikor körülötted mindenki mást érdemelne.

Van egy jó hírem a számodra, Barátom! Istennél békére találsz! Nemcsak egy pár perces állapotra, ami a napfelkeltével el is olvad, hanem valódi békére. Ő képes megadni ezt neked, és megtartani benned, ha te is úgy akarod. Ő veled megy az úton, ha elfogadod útitársnak, és gondot visel rólad. Hát indulj el ma reggel Felé, és kérd tőle az igazi békét!


 most eszembe jutottak Jézus szavai mennyire igazak :

János Evangéliuma:14:27   Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
János Evangéliuma:16:33   Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot :Jezus04: :pasztor05:

Róma levél:5:1-6:   Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
2
Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
3
Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz,
4
A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
5
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
6
Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.!
 ámen! :ima02: :ima05:
Üzenet módosítása

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu