vineri, 30 august 2013Isten mindig beszél!

Az Ő hangja körbejárja a világot, mint a menny állomásának rádióhullámai. Ahogy sok rádióhullám van, amely mindig működik, várva valakire, hogy felfogja a jelzést, Istennek is megvan a maga „rádióállomása”, és várja az embereket, hogy hangoljanak rá.

Sokan mondják azt, hogy nem hallják Istent beszélni. De Jézus azt mondja a János 10:27-ben:

 „Az én juhaim hallják az én hangomat, én ismerem őket, és ők követnek engem.”

Sokan hallották már Őt, de nem ismerték fel a módjait annak, ahogyan Ő beszél. Másoknak talán azt kell megtanulniuk, hogy hogyan hangoljanak rá jobban.

Isten egy olyan Személy, aki sóvárogva vágyik a kapcsolatra azokkal a lényekkel, akiket Ő teremtett.

Ez a könyv egy tízes listát mutat az Ő sok beszédmódja közül. Az Ószövetségben egy szamáron keresztül beszélt, úgyhogy Ő bárhogyan képes beszélni, ha akar!

Remélem, hogy te megtanulod meghallani Isten hangját és vezetését, hogy megkezdhess egy csodálatos áldásokban bővelkedő életet!

 Az ima: a mi Istent hívó telefonunk

Az ima: beszélgetés Istennel. Az imának kétirányú párbeszédnek kell lennie Istennel. Olyan, mintha telefonálnál. Először beszélsz, utána pedig meghallgatod, amit mondanak.

Korábban azt gondoltuk, hogy az ima csak arról szól, hogy mi beszélünk Istenhez. Dicsőítünk, elmondjuk a kéréseinket, közbenjárunk és imádkozunk a Szellem által. És mindez bibliai.

Mégis, mihelyt Isten kész választ vagy üzenetet adni, mi letesszük a „telefonunkat” egy „Ámennel”. Minden imádság során időt kell szakítanunk arra, hogy figyeljünk és meghalljuk Őt.

 Mikor halljuk meg Istent?

Isten azt mondja, hogy „szüntelenül imádkozzunk”, vagyis egész nap beszélgetnünk kellene vele, amikor vezetünk, főzünk, zuhanyozunk, játszunk vagy dolgozunk. Kellene, hogy legyenek különleges alkalmaink az összpontosított ima és beszélgetés számára is, egy bizonyos időpontot, helyet és helyzetet kiválasztva erre.

A Bibliában Mária, Lázár nővére, háromszor volt Jézus lábainál. Mindez éppúgy jó, mint rossz időkben is történt. Egyszer akkor ült az Ő lábainál, hogy hallgassa az Ő beszédét, amikor a nővére vacsorát készített.

Egy másik alkalommal Mária Jézus lábaihoz borult, amikor meghalt a fivére. „Bárcsak hamarabb jöttél volna!”- mondta sírva. De aztán meghallotta az Ő szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet!”, és Ő később fel is támasztotta Lázárt a halottak közül.

Az utolsó alkalommal, amikor a lábainál volt, megkente az Ő lábait drága kenettel. Elárasztotta Őt az ő szeretetével, imádatával, és mindazzal, ami Mária számára értékes volt.

Jézus úgy döntött, hogy életének utolsó hat napját a keresztre feszítése előtt, az összes lehetséges hely közül Mária otthonában fogja tölteni az ő testvéreivel, Lázárral és Mártával együtt. Talált egy olyan helyet, ahol szeretetben volt része. Talált egy olyan személyt, aki szeretett vele kapcsolatban lenni minden időben.

Jézus azt akarja, hogy Hozzá menjünk bármilyen okból és bármikor! Éppen úgy, ahogy Mária ezt választotta, Ő azt akarja, hogy mi is ugyanúgy hallgassuk Őt, beszélgessünk vele a csalódásainkról és egyszerűen csak szeressük Őt!

 Egy hely, ahol Istent meghalljuk

Isten hangjának a meghallására edzettem magamat reggelenként, a konyhaasztalnál ülve. Úgy neveztem el ezt, hogy „reggeli Jézussal”. Fogom a Bibliámat és a jegyzetfüzetemet. Leírom a kéréseimet és az imádatomat is az Úrnak. Azután várok és hallgatok. Ahogy imádkozok  és kapcsolatba lépek Vele, Isten beszél, és én leírom, amit az Úr mond nekem. A jegyzeteimet napokra és évekre visszamenőleg is nyomon tudom követni, és ez bátorít, hogy Isten igazán beszél hozzám, és megválaszolja az imáimat. vannak is évekre visszamenőleg jegyzeteim  , már a megtérésem pillanatától kezdve is  , és oly jó újra elolvasni  ezeket!

Az embereknek különféle módszereik vannak, amelyek segítik őket a Jézussal való kapcsolatteremtésben az ima során. Néhányan egy imakendőt tesznek a fejükre, ami egy sátort jelképez, míg mások egy erre rendszeresített szőnyegre fekszenek, vagy egy bizonyos fotelbe ülnek. Néhányan a padlóra fekszenek, míg mások térdelnek. Bármi legyen is az a speciális hely, pozíció vagy eszköz, amit valaki alkalmaz, mint például a Biblia, jegyzetfüzet, vagy hangszeres dicséret, az a fontos, hogy nyissuk ki a szellemünket, és lépjünk be a spontán képek és szavak folyamába, ahogy kapcsolatot teremtünk Istennel! Nem az  a fontos hogy ülsz  , állsz , térdepelsz , fekszel , a fontos hogy  nyisd meg a  szíved és lelked az Úr a Mindenható előtt, a fontos hogy tápláld a lelked az Ő Igéjével az Ő beszédével! mert az Ő beszéde élet!!

János Evangéliuma:6:27   Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.
Üzenet módosítása

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu