sâmbătă, 20 iulie 2013

 :019:

Sionról jön a tanítás és az Úr igéje”

(Ézsaiás 2:3b)Ézsaiás 25:6-7

„Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból,lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.

 Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.”Sion hegye az a szellemi hely, ahol lehull a lepel a hivők szelleméről, mert ezen a hegyen leveszi Isten a leplet, amely ráborult minden népre. Ez az a szellemi hely, ahol Isten véget vet a halálnak, mert szellemünk feltámadásának helye, ahol már nem a lelkünk, az értelmünk és az érzelmeink alapján gyakoroljuk az istentiszteletet.

Sion hegye a Szent Szellem új borának a helye, a letisztult új bor, a Szent Szellem új kiáradása, az új kenet, az apostoli – prófétai bor és kenet helye ez.

Azt mondja az Ézsaiás 25:1 hogy: „Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból.”

A szellemi ellátás helye ez, a kijelentések, rhémák helye, az Istennel való találkozás helye ez. Az imádás és prófétai istentiszteletnek a helye ez. A Szent Szellem új kiáradásának a helye, ahol semmi sem épül megszokásokra vagy hagyományra. Nem függ a felekezeti hovatartozástól, mert ez nem felekezeti helyet jelent.

A Sion hegye a szellemi öröm és a vígasság helye. A Sion hegye az a szellemi hely, ahol nem kölcsönvett prédikációk, külföldi lefordított tanítások hangzanak el, hanem a Szellemből jövő, Szent Szellem által kapott tanítások.„Mert a Sionról jön a tanítás és az Úr igéje….” Ézsaiás 2:3b

A Sionon az Isten logosza RHÉMÁVÁ válik,  a rhéma pedig cselekvő és teremtő IGÉVÉ. Halleluja!

Ezen a szent helyen a prédikációk nem jól felépített és nem viccekkel tarkított, humoros előadások- csakhogy vonzzuk az embereket.

 Sion hegyéről jövő prédikációk kenettel, erővel és hatalommal vannak telve és szellemi – fizikai átalakulást eredményeznek, minden mást, ami ettől eltérő azt el kell utasítanunk és nem szabad befogadnunk mindent,amit evangéliumnak neveznek, mert értelmi magaslatokat eredményeznek.

 Olyan sok olcsó prédikációt bevett már Isten népe, eljött az ideje, hogy a Sion hegyéről táplálkozzon,mennyei eledelt, élő, friss szellemi táplálékot, melyek az Isten valóságos, mennyből jövő szavát képviselik. Az Ő szava pedig olyan, hogy: „Szól és meglesz.”

A Sion hegyéről jövő tanításnak teremtő erejük van, gyógyító és szabadító erejük, de a nyeglén odavágott teológiai fejtegetések, az öntelt, testből jövő tanítások, az utánzások és mástól átvett prédikációknak soha nem lesz ilyen ereje és nem fog kenetet hordozni.

A Sion hegyéről jövő tanítás Jézusra mutat, Szent Szellem által inspirált, kenettel átitatott és nem a prédikátorról szólnak, hanem Isten szavát közvetítik.

Sion hegye az Isten királyságának a hegye. Az Isten királyságából származó prédikációk, az Ő igazságait képviselik, amely nem emberi mértékkel mért igazság, hanem Isten értékrendje szerinti igazságot képviselik.

Sion hegyén nem a törvény szolgálata van,és nem a kárhoztatásé, hanem a Szent Szellem inspiratív szolgálata és a mennyből jövő igékkel Ő együttmunkálkodik.

Hosszú – hosszú éveken keresztül hallgatták a hivők az intellektuális, díszcsomagolásba becsomagolt, színpadias evangéliumot, szarkasztikus tanításokat, hamis motivációból eredő, leuraló, vagy célzásokkal teletűzdelt, manipulatív, ironikus, magas érzelmi töltésű szónoklatokat, amelyek hatalmas értelmi magaslatokként ma útját állják a Szent Szellem szabad folyásának az egyének életében.

Ezért ma bűnbánatot tartunk Atyám:„Uram bocsáss meg nekünk minden hamis elképzelést, amely útját állja az akaratodnak az életünkben. Felöltjük magunkra ma az akaratodat, mint egy ruhát, hogy legyen ma is minden a Te elképzelésed szerint az életünkben.

Legyen lerombolva minden hamis téveszme, legyen minden felekezeti és kulturális szokás gyökerestől kitépve és eltávolítva, amelyek útját állják az Isten tökéletes akaratának.

Legyen lerombolva minden elmebeli erődítmény, amely olyan gondolkodásmódot vagy érzést táplál, amely hamis, de igazságként van elfogadva az életünkben.

Legyen eltávolítva minden hamis és negatív gondolkodásminta, amely az Isten ismeretével szemben emeltetett.

Jézus nevében alárendeljük még a tudatalatti értelmünket is a Szent Szellemnek, hogy semmi ne állja útját Isten tökéletes királyságának és akaratának az életünkben.

Legyen lerombolva az életünkben minden olyan gondolat és gondolkodás, elmélet, amely nem egyezik az Atya gondolataival és akaratával, amely útját állja Isten Királyságának.

Uram, bocsásd meg nekünk azt, hogyha elhittünk olyan beszédeket, tanokat, elméleteket, amelyeket nem kellett volna. Kisöpörjük ezeket a generációs, vallási, kulturális vagy politikai tanokat, elméleteket a bal agyféltekénkből, amely,mintegy értelmi magaslat akadályozza az Isten ismeretét vagy az áldásainkat az életünkben.

Elutasítjuk azokat a beszédeket, amelyeket befogadtunk és amelyek nem egyeznek a Te tökéletes igazságaiddal Jézus nevében.

Elutasítunk minden hamis bölcsességet, amely az Isten bölcsességének útjában áll és a Bölcsesség beszédét hívom az életemben.

Eltávolítok minden hamis tudományt, ismeretet és behívom az életembe a mennyből jövő tudományt és ismeret beszédét Jézus nevében.

Megtagadjuk és leromboljuk azokat az értelmi magaslatokat, amelyek Isten ismeretével szemben emeltettek az életünkben.

És most pedig szellemben felmegyünk a Sion hegyére, ahonnan mennyből jövő ismeret érkezik, ahol öröm és vígasság van, ahol szabadulás van és felszabadítjuk életünkben Sion hegyének minden szellemi áldását és szellemi valóságát Jézus nevében.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu