marți, 5 februarie 2013

A KERESZTRŐL VALÓ BESZÉD!

A keresztről való beszéd
1 Kor 1: 17-18:

17
Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
18
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje


 

Istennek ereje Jézus Krisztus keresztjéből sugárzik felénk. Hit által lehetünk részesei. 


1Kor 1:26-29 :
"Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse; Hogy ne dicsekedjék Ő előtte egy test sem.


Ez az Ige elsősorban egy hívő gyülekezethez szól. Ez tulajdonképpen egy nagyszerű hír azoknak, akik e világban semmit nem számítanak, akiknek szavuk nem sokat jelent, akik csak egyszerű emberek, akik talán, mint ahogy az Ige is mondja a világ bolondjai, a világ erőtlenei, akiket semmibe nem vesznek. Ilyeneket választ ki Isten magának az Ő céljaira. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak ilyen emberek juthatnak el hitre, és Isten országába

Jézus szavai nagyon vigasztalóan hatnak, bár ez embereknél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Ez egy nagyon fontos Ige számunkra.

Márk Evangéliuma:10:27   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

Máté Evangéliuma:19:26   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Márk Evangéliuma:9:23   Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu