joi, 24 ianuarie 2013


 Efézus 5:1-10
Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: 2 És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. 3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik; 4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. 5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. 6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; 8 Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), 10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
A kisgyerekek szüleiket utánozzák . Állandóan ezt teszik. Természetes számukra. Sőt, gyermekeinkben a saját magunk visszatükröződését látjuk és nem mindig tetszik, amit látunk, mert a gyerekek nemcsak az általunk jól csinált és jól mondott dolgokat utánozzák! Szellemi természetünk része, hogy kövessünk és utánozzunk valakit, és nekünk ISTENT kell követnünk és utánoznunk.
3 János 1:11
11 Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van; aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.

 :igen:
Vannak szellemi szüleink és vezetőink, akiket követnünk kell, ahogy ők is követik az Urat. Ne ess abba a hibába, hogy olyasvalakit követsz, aki színleli, hogy követi az Urat. Az Úr a te példaképed, Ő az, akire fel kell nézned és akihez meg kell próbálnod hasonlítani.
Zsidó levél 13:7
7 Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
Isten szeretet, így az első, amit meg kell tennünk az, hogy betöltekezünk Isten szeretetével és engednünk kell, hogy az Ő szeretete minden nap kiáradjon rajtunk keresztül. Ez nem egy szabadon választható dolog. Nemcsak azon a napokon jársz szeretetben, amelyen kedved tartja és undok és önző lehetsz, amikor akarod. Akkor is szeretetben kell járnod, ha nincs kedved hozzá, mert Isten is szeretetben jár minden nap. Nem örülsz, hogy Isten nemcsak azon a napokon szeret bennünet, amelyen "kedve van hozzá"!
 Nem, Ő minden nap szeret téged, még akkor is, ha szeretetlenül viselkedsz.
Távol kell tartanunk magunkat a gondolatok, a szavak és a cselekedetek mindenféle szexuális erkölcstelenségétől és tisztátalanságától. A szexuális tisztátalanság a saját tested elleni vétek. Ez a bűn a tested elhasználódásához vezet. A szívedre és a szellemedre is hatással van. A szex nemcsak fizikai, hanem szellemi tevékenység is. Azzal a személlyel, akivel fizikailag egyesülsz szellemileg örökre összekapcsolódsz, akár a házastársadról van szó, akár nem. A házasságtörés és a paráznaság (a házásságon és Isten   szabályain kívüli szexuális kapcsolat) mind fizikailg, mind szellemileg tönkretesz ha tovább folytatod azt.
Jakab 3:2
2 Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Ha Istent akarjuk utánozni őrt kell állítanunk ajkaink elé. Az, aki uralkodni tud a beszédén uralkodni tud az egész testén. Az emberek azzal találnak mentséget bűnös magatártásukra, hogy azt állítják, hogy nem tudtak uralkodni az eszükön, ill. az testükön, de a tested és eszed kordában tartása a szád kordában tartásával kezdődik! Ne légy kapzsi, pénzsóvár, mert az ilyen ember bálványimádó! Neki a pénz a bálványa és Isten a második helyre szorul.
2 Timótheus 2:20-22
20 Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. 21 Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. 22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
Kövesd a jót. Kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet és a békességet. Nem a sötétség gyermeke vagy - hanem a világosságé. Azokkal legyél közösségben, akik mint szeretett gyermekek Istent követve nem a sötétségben, hanem Isten világosságában járnak.

 :019:
 Jézus is ezt mondta :

Máté Evangéliuma:5:14   Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu