sâmbătă, 25 august 2012

NE FÉLJ!!!


NE FÉLJ !!! NEM A FÉLÉLEM SZELLEMÉT KAPTUK!! Isten azért teremtett meg téged, hogy betöltsd az Ő tervét itt a földön. Senki nem léphet helyetted abba a tervbe, amit neked kell betöltened. Ha az ellenség, a félelem vezet, nem tudod betölteni azt célt amire az Úr elhívott. Isten már a teremtés előtt látott téged és terve, célja volt veled. Van az életedben egy ajtó, ahol Jézus zörget és kopogtat. Halld meg a hangját és engedd be az életedbe ha még nem lakik nálad. "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, és ő énvelem." Jel. 3:20 Hogy kit engedsz be ezen az ajtón, egyedül rajtad múlik. Senki nem léphet be azon a te engedélyed nélkül, még Jézus sem. Szabad akaratod van, és csak te érvényesítheted azt. Sokan kopogtatnak azon a bejáraton, nem csak az Úr, hanem a Félelem, Aggodalom, Bánat, Harag, Gyűlölet stb. Más szóval, az ellenséged is. Amikor az ikrek, a Félelem, Aggodalom zörget be, te hogyan reagálsz rá? Ez egy elgondolkodtató kérdés, de csak két lehetőséged van. Vagy beengeded, vagy nem. Senki nem kényszeríthet rá, hogy hogy dönts. Mi történik akkor ha kiszólsz, mert nem ismered a szándékukat: Gyertek be! Az ajtón ekkor kimegy a Hit. Ők ketten nem férnek meg egymással. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, írja a Biblia. A Félelem kéz a kézben jár az Aggodalommal és takarítani tértek be hozzád. Nem tűrik meg nálad a Szeretetet, Nyugalmat. Kisöpörnek mindent ami nem hozzájuk tartozik. Alapos nagytakarítást végeznek, hogy ők vehessék át a hatalmat. "Félelem és aggodalom lepi meg őket." 2Móz. 15:16 Amikor nem számítasz rá, ellepnek mint a hangyák a táplálékot ha rátalálnak. Nehéz lerázni őket. A csontjaidat sem kíméli a Félelem, felemészt mindent amit az útjában talál. Nem kímél senkit és semmit. Nincs benne alázat, irgalom, könyörület. Mindent könyörtelenül végez. A Félelem szól hozzád de olyan módon végzi, hogy ott csengjen a füledben nehogy megfeledkezz róla. Rád tör a pusztító amikor a legnagyobb nyugalomban, békességben, biztonságban érzed magad. Nem kérdez, szó nélkül rombol le mindent amit az útjában talál és amit felépítettél magadban. "Félelem szállt rám, és rettegés, s megreszkettette minden csontomat." Jób 4:14 "A félelem hangja cseng az ő füleiben, a békesség idején tör rá a pusztító!" Jób 15:21 Ha beengeded a Félelmet akkor számíthatsz rá, hogy rombolni fog és rabságba vezet. Megfigyelted már, hogy te hogyan reagálsz ezekre a dolgokra? Ilyenkor elbújnak, elrejtőznek az emberek. Nem keresik a társaságot, gyülekezetet, Istent. A Félelem börtönében élnek, az Aggodalom bilincseibe verve és a Borzalom vert tanyát a szívükben. "Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem." Zsolt. 55:6 Hatalmadban áll, hogy kirúgd ha már beengedted a szívedbe a Félelmet, Aggodalmat. Ha a Félelem marad nálad, nem tudsz növekedni. Nem tudod elpusztítani, de nem kell vele együtt élned! Isten országában nincs Félelem, oda ő nem mehet be, mert ki van rekesztve örökre. Ott nem tud megélni, mert nem talál megfelelő társat, ahol lakni tudna. Száműzd a félelmet és a társait. Hogyan tudod megtenni? Az Igét hallanod kell és ki is kell mondanod! Az Atyánk azt mondja ne félj! "Az Úr, Ő az, aki előtted megy, Ő lesz veled, el nem marad tőled, el nem hagy téged, ne félj és ne rettegj!" 5Móz. 31:8 "Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz." Józs. 1:9 "Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy." Ruth. 3:11 "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." Ésa. 41:10 "Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!" Ésa. 41:13 "Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve." Ján. 12:15 Lukács Evangéliuma:12:7 De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok! "Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot." Luk. 12:32 ez a legcsodálatosabb ige amit olvastam valaha: János:14:27:Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!I. Péter levél:3:14 De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek; "Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass." Csel. 18:9 Jelenések könyve:2:10 Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját ÁMEN!!! Jelenések könyve:1:17 Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu