sâmbătă, 25 august 2012


Jézus megtanított imádkozni! Máté Evangéliuma:6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; az imának van ereje , nem csupán üres beszéd! és imádkozni kell , a biblia is igy tanít minket:I. Thessalonika levél:5:17 Szüntelen imádkozzatok. Az ima megteremti a kapcsolatot nemcsak Isten és közöttünk,hanem embertársaink és mi közöttünk is.Az imában nem az számit,hogy szavaink minél magasztosabbak legyenek az Ima az szívből kell induljon nem csak üres szavak , mert Isten a szíveket vizsgálja,hanem,hogy amit mondunk azt teljes átéléssel és odaadással tegyük.Ezáltal az ima a könyörgés az életünk legfontosabb részévé válik.A keresztény imája nemcsak találkozás Krisztussal,hanem élet Krisztusban. Jézus megtanított imádkozni de nem az fontos hogy ismételjük az imát amit példa ként hagyott nekünk, mert tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr, hanem minden nap hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat! Jézus mind az egyéni,mind a csoportos imát ajánlja:Amikor imádkozol,menj be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.Atyád pedig aki látja titokban megjutalmaz majd.Ez egy teljessen személyes kapcsolatot mutat,amikor csak mi ketten vagyunk az Atya szeretetébe egybeolvadva és igy válik a kettő eggyé.és itt már el lehet mondani:Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus ( Gal:2:20) A mindennapi imára szükség van,hogy legyen napunkban egy időpont,amikor azt mondjuk az Istennek:szeretlek téged,gondolok rád.De még inkább szükséges a napi ima azért,hogy legyen egy időtartam,amikor csendben hallgatjuk az Isten szavát,amikor ő mondja nekünk:Szeretlek gyermekem! ami válaszunk: SZERETLEK URAM szeretlek Istenem ,szeretlek Megváltóm! ÁLDALAK ÉS MAGASZTALLAK A TE KEGYELMEDÉRT, a HŰSÉGEDÉRT ÉS MINDENÉRT AMIT TŐLED KAPTAM! Az ima a szeretet legmagasabb foka az amikor ezt mondjuk:Legyen meg a te akaratod.Ez a teljes bizalom jele,mikor életünket egészen Isten akarata alá rendeljük és elfogadjuk sorsunkat.Elfogadjuk,hogy ő mindent előbb és jobban lát mint mi,mindent miértünk tesz,ha pedig igy van miért nem hagyatkozhatnánk a sugására.Amikor ezt a gondolatot megvalósitjuk,rájövünk Jézus mondatára az aggódásról,feloldodik bennünk a félelem és egész lényünk templommá vátozik,a szüntelen ima-áldás szentélyévé.A szeretet ezen fokán tér és idő másodlagossá válik számunkra,hiszen ilyenkor itt és mostban fogunk élni,megvalósitjuk belső lényegiségünket.Életünk pedig átalakul,ahová megyünk,akivel beszélünk megszépül-mondhatni a vas is arannyá válik kezünkben,hiszen a szeretet olyan erő amely átalakit anélkül,hogy a szabadságunkba befolyásolna.Azért élünk,hogy szeressünk és azért tapasztalunk,hogy megtanuljunk szeretni. Jézust tanitványai kérték arra,hogy tanitsa meg őket imádkozni,ekkor adja meg nekik a Miatyánkot,amely magába foglal minden kérést mind szellemi-lelki-fizikai sikon.Ez az ima nem csak az ő közös imájukká válik,hanem mindannyiunkévá,hiszen ez mindannyink legbelső vágyát tükrözi ezért nem véletlen a Miatyánk-mindannyiunk Atyja. Máté Evangéliuma:26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen. Márk Evangéliuma:13:18 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen. Márk Evangéliuma:13:33 Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Márk Evangéliuma:14:38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Lukács Evangéliuma:6:28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. I. Thessalonika levél:3:1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is. Zsidó levél:13:18 Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni. imádkozzatok egymásért és imádkozzatok értünk is mert meg van irva:Jakab levél:5:16 imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése I. Thessalonika levél:5:25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. Márk :13:33:Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu