sâmbătă, 25 august 2012


 :D
ISTEN BESZÉDE:

Sámuel II. könyve:22:31   Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak.
Sámuel II. könyve:7:28   Most azért, óh Uram Isten, (mert te vagy az Isten, és a te beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád felől)
,Zsoltárok könyve:18:31   Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne
.Ézsaiás könyve:40:8   Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!Lukács Evangéliuma:8:11   A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde. :019:
Efézusi levél:6:17   Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
 én azt gondolom hogy ezek után Isten beszéde=az Ő IGÉJE az ami megtartja az életünket, az Ő igéje által élünk, és az Ő igéje által ítéltetünk meg, hová is lehet a világ elől menekülni??? Isten Beszédében= Isten Igéjében!mert ha azt kutatod , tanulod a Szívünkben lesz vésve az Ő igéje mert ez ad életet Örök életet!
a világ és a világ szerinti élet elmúlik, semmi nem lesz belőle, de Isten Igéje örökké megmarad, és szerintem nem mindegy hogy hol fogjuk tölteni az örökkévalóságot??? Én ott szeretnék lenni ahol az én Megváltóm él, vele szeretnék élni Örökké,mert mit ad nekem a világ???SEMMIT!!!DE Ő Jézus, Megváltott , megbocsájtotta a bűneimet, megszabadított, mondhatom hát akkor hogy : valósággal szabad  vagyok, és ÖRÖK
 ÉLETTEL AJÁNDÉKOZOTT MEG!!!
ROM:8:37-39
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban! ÁMEN!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu