luni, 18 iunie 2012

http://www.youtube.com/watch?v=sAIH44k_QsI&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=sAIH44k_QsI&feature=relmfu Zsoltárok könyve » 103. fejezet 1 A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 4 Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5 Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. 6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 7 Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit. 8 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 9 Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. 10 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. 11 Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. 12 Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. 13 Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. 14 Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. 15 Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. 16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. 17 De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain; 18 Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. 19 Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat. 20 Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. 21 Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői! 22 Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu