luni, 18 iunie 2012

BŰN ÉS KEGYELEM!!

BŰN ÉS KEGYELEM!! Szerző: török ildikó Lehetőségek MIT IS JELENT A BŰN??? a BŰN= TÖRVÉNYSZEGÉS!! 1Ján:3:4:Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség. 1Ján:1:8-10 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk. Egy keresztény ha bűnbe esik az a kérdés , mi történik akkor? MA MÉG TART A KEGYELEM! megtérésünkkel Isten gyermekei lettünk , Ő a mi Atyánk ahogy irva van:Rom:8:14-16: Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Gal :4:4-6: Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Tudjuk azt is hogy Isten igaz Biró!:75 zsoltár:8: Hanem Isten a biró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal! Jézus meghalt a bűneinkért és ő a védő Ügyvédünk az Atyánál:1Jánós:2:1-2: Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is. de azt is tudjuk hogy cselekedetek által nem igazul meg senki: Rom:11:6: Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Gal:5:4:Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. az Efézus:2:8-10:Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Rom:3:23-25:Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt És a Rom:3:28 :Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Rom:5:1:Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu